Opis realizacji

Borzyszkowy – 2 stacje transformatorowe 2x1MW

  • Przyłącze SN 15kV 3xNA2XS(F)2Y 1x150mm do ST-1 – 142m
  • Posadowienie wraz z uruchomieniem kontenerowych stacji transformatorowych MRw-b 20/1000-3 i MRw-b 20/1000
  • Wewnętrzne linie kablowe od złącz kablowych/inwerterów do rozdzielnicy głównej w stacji transformatorowej
  • Wykonanie oświetlenia serwisowego na słupach 6m
  • Uziemienie stacji ST oraz stołów fotowoltaicznych
  • Pomiary odbiorcze stacji transformatorowej
  • Opracowanie instrukcji współpracy, program pierwszego uruchomienia, harmonogram prób i testów
  • Wprowadzenie nastaw wraz ze sprawdzeniem i badaniem zabezpieczenia,  testy telemechaniki, edycja i parametryzacja w systemie operatorskim OSD

Miejsce wykonania

Szukasz sprawdzonych rozwiązań i rzetelnej firmy dla swojego projektu?

Skontaktuj się z nami