Opis realizacji

Rozbudowa sieci elektroenergetycznej zakładu w Dąbrowej dla mocy umownej 2,0MW

  • opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej przebudowy i budowy stacji transformatorowej wraz z infrastruktura towarzyszącą.
  • wymiana istniejącej rozdzielnicy SN 15kV
  • budowa linii kablowej SN 15kV 3 x YHAKXS 1 x 120 mm2
  • dostawa i montaż kontenerowej stacji dwutransformatorowej typu MRw-bpp 20/2×1000-4
  • budowa linii kablowych nN 0,4kV zasilających odbiory technologiczne

Miejsce wykonania

Szukasz sprawdzonych rozwiązań i rzetelnej firmy dla swojego projektu?

Skontaktuj się z nami