Opis realizacji

Hala magazynowo-produkcyjna

  • opracowanie dokumentacji wykonawczej
  • rozbudowa rozdzielnicy SN 15kV wraz z przebudową pośredniego układu pomiarowego
  • rozbudowa rozdzielnicy RG NN 0,4kV
  • dostawa i montaż transformatora 15/0,4kV 1250kVA
  • dostawa i montaż tras kablowych
  • dostawa i montaż szynoprzewodów: 2000A, 1000A, 630A
  • dostawa i montaż rozdzielnic oddziałowych
  • wykonanie instalacji siły i oświetlenia w technologii LED
  • wykonanie instalacji uziemień, wyrównawczej i odgromowej
  • wykonanie sieci zewnętrznych i oświetlenia terenu

Miejsce wykonania

Szukasz sprawdzonych rozwiązań i rzetelnej firmy dla swojego projektu?

Skontaktuj się z nami