Opis realizacji

Hala magazynowo-produkcyjna

  • wykonanie linii kablowej SN 15kV 3 x YHAKXS 1 x 120 mm2
  • dostawa i montaż kontenerowej stacji transformatorowej typu MRwbp-20/1000-1
  • dostawa i montaż tras kablowych
  • dostawa i montaż rozdzielnic oddziałowych
  • dostawa i montaż szynoprzewodów 4 x 400A
  • wykonanie instalacji siły i oświetlenia w technologii LED
  • wykonanie instalacji uziemień, wyrównawczej i odgromowej

Miejsce wykonania

Szukasz sprawdzonych rozwiązań i rzetelnej firmy dla swojego projektu?

Skontaktuj się z nami