Elektrownie PV

 • Montaż okablowania AC i DC
 • Montaż konstrukcji wsporczych
 • Montaż modułów fotowoltaicznych
 • Wykonanie przyłącza SN
 • Instalacja uziemień
 • Prace ziemne i dźwigowe
 • Montaż trafostacji – posadowienie

Dodatkowo realizujemy system SKADA do zdalnego nadzoru i sterowania łącznikami SN i Nn a także do bieżącej kontroli parametrów wytwarzanej energii elektrycznej.

 • Montaż oświetlenia serwisowego na słupach na terenie elektrowni
 • Konfiguracja zabezpieczenia np. uREG
 • Prace edycyjne w systemie operatorskim ZE dla stacji transformatorowej
 • Sprawdzenie poprawności edycji i parametryzacji obiektu w OSD
 • Sprawdzenie poprawności działania telesygnalizacji, telesterowania i telepomiarów w OSD
 • Odbiór instalacji z ZE (zakładem energetycznym) oraz wykonanie prób i testów
 • Sprawdzenie układu pomiarowego
 • Pomiary odbiorcze stacji transformatorowej wraz z przyłączem SN
 • Wykonanie instrukcji współpracy, program pierwszego uruchomienia oraz harmonogram prób i testów.

Dowiedz się więcej

  Szukasz sprawdzonych rozwiązań i rzetelnej firmy dla swojego projektu?

  Skontaktuj się z nami