Analiza parametrów energii elektrycznej

Wykonujemy pomiary jakości energii elektrycznej związane z rejestracją i kompleksową analizą parametrów sieci energetycznych, wykorzystując do tego celu przyrządy pomiarowe w klasie A.

Usługi pomiaru sieci prowadzimy w zakresie:

  • Analiza parametrów jakościowych energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, m.in. według normy PN-EN 50160 (napięcie, prąd, częstotliwość, asymetria, współczynnik THD, zawartość harmonicznych i interharmonicznych w przebiegach prądów i napięć, moc czynna, moc bierna, moc pozorna, współczynnik mocy, energia; wartości chwilowe, średnie, skuteczne, maksymalne, minimalne).
  • Pomiary parametrów w stanach zakłóceniowych (zmiany wartości napięcia- wahania, zapady i wzrosty, migotanie światła, przepięcia, harmoniczne i interharmoniczne, współczynnik THD, zmiany częstotliwości napięcia zasilającego, asymetria, kompatybilność elektromagnetyczna; przebiegi czasowe zakłóceń, lokalizacja źródła zaburzeń, metody eliminacji, analiza przyczyn powstania zaburzeń).

Wszystkie dane są archiwizowane, umożliwiając wizualizację danych pomiarowych w wygodnej dla klienta postaci.

Dowiedz się więcej

    Szukasz sprawdzonych rozwiązań i rzetelnej firmy dla swojego projektu?

    Skontaktuj się z nami